سبد خرید:   0
  • سبد خریدتان خالی است.

آوا سنگ

سایت مرجع دانشنامه شرکت ها ، محصولات و صنعت سنگ

دسته:  ماشین سازی و تراشکاری
نام و نام خانوادگی: مهدی ملکی نام محصولات یا خدمات: ساخت و تعمییر دستگاههای سنگبری
نام و نام خانوادگی: اکبری نام محصولات یا خدمات: ساخت دستگاههای سنگبری
نام و نام خانوادگی: امید باباجانی نام محصولات یا خدمات: ساخت دستگاههای سنگبری
نام و نام خانوادگی: محسن حقیقی نام محصولات یا خدمات: ساخت و تعمییر دستگاههای سنگبری
نام و نام خانوادگی: رضائی نام محصولات یا خدمات: ساخت کوره خشک کن
نام و نام خانوادگی: سلیمانی نام محصولات یا خدمات: ساخت دستگاههای فیلتر پرس
نام و نام خانوادگی: مجتبی براتی نام محصولات یا خدمات: ساخت خط اسلب و دستگاههای سنگبری
نام و نام خانوادگی: رضا ابدال نام محصولات یا خدمات: ساخت فرز دروازه ای
نام و نام خانوادگی: رسول قائدی نام محصولات یا خدمات: ساخت و تعمییر دستگاههای سنگبری
نام و نام خانوادگی: شاهین نام محصولات یا خدمات: ساخت دستگاههای سنگبری
نام و نام خانوادگی: مرتضی صادقپور نام محصولات یا خدمات: ساخت و تعمییر دستگاههای سنگبری
نام و نام خانوادگی: اکبر رضائی نام محصولات یا خدمات: ساخت و تعمییر دستگاههای سنگبری
نام و نام خانوادگی: مجتبی جلالی نام محصولات یا خدمات: تعمیر دستگاه های سنگبری
نام و نام خانوادگی: حسین ابدال نام محصولات یا خدمات: ساخت و تعمییر دستگاههای سنگبری
نام و نام خانوادگی: مهدی داوری نام محصولات یا خدمات: ساخت و تعمییر دستگاههای سنگبری
نام و نام خانوادگی: داورپناه نام محصولات یا خدمات: ساخت و تعمییر دستگاههای سنگبری
نام و نام خانوادگی: امیری نام محصولات یا خدمات: صفحه تراشی و تراشکاری
نام و نام خانوادگی: مقصودی نام محصولات یا خدمات: ساخت و تعمییر دستگاههای سنگبری
نام و نام خانوادگی: رجبعلی نقدی نام محصولات یا خدمات: ساخت و تعمییر دستگاههای سنگبری
نام و نام خانوادگی: حمید عسگری نام محصولات یا خدمات: ساخت و تعمییرات دستگاههای سنگبری