سبد خرید:   0
  • سبد خریدتان خالی است.
دسته:  کارخانجات سنگ  (ارائه و درخواست)

سنگبری کهربا

نام: جواد امیری نام محصولات یا خدمات: مرمریت هرسین صادراتی

سنگبری شایان سالن ۱

نام: علی حاج هاشمی نام محصولات یا خدمات: تراورتن عباس آباد

سنگبری فیروز فر

نام: امید بلوری نام محصولات یا خدمات: تراورتن عباس آباد

برش CNC:اسلب

نام: جواد هارونی نام محصولات یا خدمات: برش اسلب و CNC

صنایع سنگ خاص

نام: سعید ایرانژاد نام محصولات یا خدمات: مرمریت مشکی گلدن بلک

سنگبری فیروزه

نام: عبدالعلی مالکی نام محصولات یا خدمات: مرمریت یزدآباد

سنگبری آنجل

نام: حبیب حب علی نام محصولات یا خدمات: تراورتن دره بخاری و عباس آباد

سنگبری شایان سالن۲

نام: علی پور نام محصولات یا خدمات: تراورتن عباس آباد

سنگبری حاج حیدری

نام: هشمت حاج حیدری نام محصولات یا خدمات: گیوتین

سنگبری دناکوه

نام: فتح الله کریمیان نام محصولات یا خدمات: مرمریت حمزاوه- تراورتن

سنگبری رسول الله

نام: حاج رمضان مکاری نام محصولات یا خدمات: نمارومی و صراحی

سنگبری طوفان

نام: ترابی و برادران نام محصولات یا خدمات: مرمریت پرطاووسی و آباده

سنگبری عدالت نو

نام: عباس علی غفوری نام محصولات یا خدمات: مرمریت مرودشت شیراز

سنگبری صداقت

نام: امیر خانی نام محصولات یا خدمات: مرمریت هرسین

سنگبری فرهاد

نام: محسن صادقی نام محصولات یا خدمات: تراورتن کرم و دره بخاری طرق

سنگبری روشن رخ سالن۲

نام: محمد رضا هاشم نجفی

سنگبری روشن رخ سالن۱

نام: کاظم حاج حیدری نام محصولات یا خدمات: مرمریت و صادراتی

سنگبری کیوان

نام: شجاعی نام محصولات یا خدمات: تراورتن دهشیر یزد- ابرکوه حاجی آباد

سنگبری شیرین

نام: مجید حاج حیدری نام محصولات یا خدمات: لایمستون اسلام آباد