سبد خرید:   0
  • سبد خریدتان خالی است.

آوا سنگ

سایت مرجع دانشنامه شرکت ها ، محصولات و صنعت سنگ

دسته:  برق صنعتی
نام و نام خانوادگی: رضائی نام محصولات یا خدمات: ساخت تابلو برق صنعتی
نام و نام خانوادگی: حسین بنی هاشمی نام محصولات یا خدمات: ساخت و تعمییر تابلو برق
نام و نام خانوادگی: محمود حاج مرادی نام محصولات یا خدمات: تعمیر و ساخت تابلوی برق
نام و نام خانوادگی: حاج هاشمی نام محصولات یا خدمات: ساخت تابلو برق کارخانه
نام و نام خانوادگی: رمضانی نام محصولات یا خدمات: ساخت وتعمییر تابلو برق
نام و نام خانوادگی: کمال هادیان نام محصولات یا خدمات: ساخت و تعمییر تابلوی برق صنعتی
نام و نام خانوادگی: غلام صادقپور نام محصولات یا خدمات: ساخت و تعمییر تابلو برق صنعتی
نام و نام خانوادگی: مسائلی نام محصولات یا خدمات: فروش کابل و لوازمات برق
نام و نام خانوادگی: عسگری نام محصولات یا خدمات: سیم پیچی و تابلو سازی
نام و نام خانوادگی: کوتاهی نام محصولات یا خدمات: برق صنعتی
نام و نام خانوادگی: مصطفی کاظمی نام محصولات یا خدمات: برق صنعتی
نام و نام خانوادگی: موسوی نام محصولات یا خدمات: ساخت تابلوهای برق صنعتی
نام و نام خانوادگی: محمدرضا سعیدی نام محصولات یا خدمات: ساخت و تعمییر انواع تابلوهای برق صنعتی
نام و نام خانوادگی: کاظمی نام محصولات یا خدمات: خدمات برق صنعتی و سیم پیچی
نام و نام خانوادگی: شمسی نام محصولات یا خدمات: ابزارآلات برق صنعتی
نام و نام خانوادگی: صادقپور نام محصولات یا خدمات: تعمییر و سیم پیچی
نام و نام خانوادگی: مجید نام محصولات یا خدمات: ساخت تابلو و سیم پیچی انواع الکترومتور 3فاز
نام و نام خانوادگی: رضائی نام محصولات یا خدمات: سیم پیچی و تعمییر انواع دینام- مونتاژ و راه اندازی انواع تابلو برق
نام و نام خانوادگی: روح الهی نام محصولات یا خدمات: خرید و فروش انواع دینام های سه فاز
نام و نام خانوادگی: جباری نام محصولات یا خدمات: تعمیر کلیه لوازم برق تک فاز و سه فاز