سبد خرید:   0
  • سبد خریدتان خالی است.

آوا سنگ

سایت مرجع دانشنامه شرکت ها ، محصولات و صنعت سنگ

دسته:  ابزارزنی ها
نام و نام خانوادگی: نادر تهرانی نام محصولات یا خدمات: معرق کاری و CNC
نام و نام خانوادگی: جورکش و جلالی نام محصولات یا خدمات: تولید تزیینات- سنگی و ابزارزنی و برش.....
نام و نام خانوادگی: اکبر مهران خواه نام محصولات یا خدمات: ابزار سنگ - نما رومی - تزیینات سنگ
نام و نام خانوادگی: حجاری نام محصولات یا خدمات: ابزار و برش انواع سنگ های ساختمانی
نام و نام خانوادگی: حاج هاشمی نام محصولات یا خدمات: ابزار سنگ و فروش
نام و نام خانوادگی: کبیری نام محصولات یا خدمات: ابزار و برش انواع سنگ های ساختمانی
نام و نام خانوادگی: جواد حاج صادقی نام محصولات یا خدمات: ابزار و برش انواع سنگ های ساختمانی
نام و نام خانوادگی: ریاحی نام محصولات یا خدمات: ابزار و برش سنگ قبر
نام و نام خانوادگی: غلام حسین مردانی نام محصولات یا خدمات: ابزار زنی سنگ و سنگ قبر
نام و نام خانوادگی: رضایی نام محصولات یا خدمات: ابزار و برش سنگ قبر
نام و نام خانوادگی: اصغر حاج حیدری نام محصولات یا خدمات: ابزار و برش انواع سنگ ساختمانی
نام و نام خانوادگی: برادران حاج حیدری نام محصولات یا خدمات: انواع سنگ مزار
نام و نام خانوادگی: وحید ملکوتی نام محصولات یا خدمات: برش و ابزار سنگ
نام و نام خانوادگی: یوسف روح الهی نام محصولات یا خدمات: برش و ابزار سنگ ساختمانی
نام و نام خانوادگی: خیر الهی و خرسندی نام محصولات یا خدمات: برش و ابزار سنگ های ساختمانی
نام و نام خانوادگی: مهرداد حاج حیدری نام محصولات یا خدمات: برش و ابزارسنگ ساختمانی
نام و نام خانوادگی: حبیب محمدپور نام محصولات یا خدمات: برش کاری و ابزارزنی انواع سنگ
نام و نام خانوادگی: عسگری نام محصولات یا خدمات: فروش و ابزارزنی انواع سنگ های مقبره- هرات- برزیل و نطنز
نام و نام خانوادگی: مرتضی سلمانی نام محصولات یا خدمات: ابزار زنی و برش
نام و نام خانوادگی: مشهدی زاده نام محصولات یا خدمات: ابزار زنی و برش